Op deze pagina geven we u een aantal strategieën die ingezet kunnen worden bij het handelen in Binaire Opties. Deze strategieën lopen uiteen van erg eenvoudig tot redelijk complex. Onder andere uw ervaring bepaalt welke strategie het beste geschikt voor u is. Allen zijn in meer of mindere mate succesvol gebleken in het verleden.
Binaire Opties Strategie
call/put strategie

Waarschijnlijk de meest eenvoudige strategie is de call/put strategie. De onderliggende gedachte is simpel, voorspel de bewegingsrichting van een asset. Om dit te doen dient u zoveel mogelijk gebruik te maken van externe indicatoren. Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om een goede analyse te kunnen maken van assets. Denk hierbij aan financiële nieuwsberichten, websites en analyse software. Een veel gebruikt indicator-programma is Turbo Marksman die een gratis test periode aanbiedt. Op het internet kunt u steeds meer soortgelijke programma’s vinden. Vergeet niet dat u bij de call/put binaire optie zowel de richting als wel de tijdspan juist dient te voorspellen. Het heeft geen enkele zin gedurende de actieve looptijd van de optie op winst te staan maar bij het verstrijken uw inzet te verliezen. Soms zijn er mogelijkheden (minder) winst te nemen voor het verstrijken van de optie. Denk hier goed over na, beter wat winst dan geen winst!

Paar Opties Strategie

Bij het handelen in Paar Opties gaat het simpel gezegd om het verschil in prestatie van twee aandelen. Deze aandelen hebben historisch gezien een bepaalde relatie met elkaar waardoor ze meestal gelijktijdig bewegen. Ze zijn markt neutraal. De reden hiervoor is vaak omdat ze veel gemeen hebben. Vaak komen ze uit dezelfde bedrijfstak en worden ze op dezelfde markt verhandeld. Dat wil zeggen dat veel dezelfde factoren van invloed zijn op beide aandelen. Soms echter zal toch het ene aandeel zich anders bewegen waardoor er een verschil optreedt. De geschiedenis leert ons dat dit verschil na verloop van tijd zal verdwijnen zodat ze weer in balans komen. Van belang is natuurlijk hoelang de corrigerende beweging op zich zal laten wachten.

Om deze strategie in de praktijk in te zetten dient u eerst op zoek te gaan naar een Paar dat een verschuiving vertoont. De eenvoudigste manier om dit te doen is bestudering van de beschikbare Paar-grafieken. Zoek hierbij naar patronen van Paren die nadat ze van elkaar af bewogen weer naar elkaar toe kwamen. Afhankelijk van de reden van afwijking kunt u nu een positie innemen. Uw positie zal dan uitgaan van herstel van de correlatie van de twee aandelen. De Paar Opties Strategie is een betrekkelijk eenvoudige strategie die in het verleden zijn succes bewezen heeft. De valkuil is de tijspan, met andere woorden; zal het herstel binnen de beschikbare tijd plaatsvinden.

Profiteren van op- en neergaande bewegingen

Een unieke mogelijkheid bij het handelen in Binaire Opties is het profiteren van een op- en neergaande beweging. Op steeds meer platformen kunt u in zogenaamde “Boundery” contracten handelen. U kunt verschillende termen tegenkomen zoals ondermeer; In/Out trade, Tunneloption en RangeOption. In de basis komen ze echter allemaal op hetzelfde neer; proberen voordeel te halen uit het feit dat een activa binnen twee bepaalde waarden blijft. Of juist het tegenovergestelde; dat de activa buiten die waardes treedt.

Bij de aankoop van deze contracten kunt u kiezen tussen twee grenzen waartussen de activa dient te verblijven voor een vooraf bepaalde periode. Feitelijk komt het erop neer dat de betreffende activa in dit geval rustig en stabiel moet blijven.

Kiest u voor de zogenaamde “Goes Outside” contracten dan verwacht u echter een bewegende markt. Het doet er dan niet toe of die beweging omhoog of naar beneden zal zijn. Zolang de beweging maar groot genoeg is uit te breken. Grote bewegingen zijn vaak te voorspellen aan de hand van financieel nieuws.

Zoomtrader